Innkalling til årsmøte 2019

Med dette innkalles til årsmøte i Lillestrøm Amerikansk Fotball Klubb - 28. februar kl. 1800 - kafeteriaen på Skedsmohallen. Se nedenfor for ytterligere informasjon.

Til medlemmene i Lillestrøm Amerikansk Fotballklubb, Starfighters

 

Innkalling til årsmøte i Lillestrøm Amerikansk Fotballklubb,

Starfighters

 

Styret innkaller herved til årsmøte i Lillestrøm Amerikansk Fotballklubb, Starfighters.

Årsmøtet avholdes den torsdag 28. februar kl 18.00 i kafeen i Skedsmohallen, Leiraveien 2, Lillestrøm.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest torsdag 14. februar til styret@lafk.no eller Lillestrøm amerikansk fotballklubb, Postboks 147, 2011 Strømmen.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på LAFK Fellesinfo og på forespørsel til styret.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8. Foreldre er ikke stemmeberettiget på vegne av sine barn, men må ha selvstendig medlemskap (Kr 100.-)


Velkommen til årsmøte!

 

Med vennlig hilsen

Styret

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift