ÅRSMØTE - innkalling

Dato for årsmøtet er satt til 1. mars 2018.

Lillestrøm amerikanske fotballklubb (Starfighters) innkaller til årsmøte:

Tid: Torsdag 1. mars 2018, - kl. 1800
Sted: Volla skole - vi finner et klasserom

Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Merk at medlemskapet må være personlig og betalt for 2018!
Sakspapirer blir gjort tilgjengelig på klubbens hjemmeside - lafk.no - senest 1 uke før møtet, og varsles på intern facebook-side.
Frist for å melde saker til årsmøte er 2 uker før, dvs. 15. februar 2018. Saker meldes til styret@lafk.no

Følgende står på valg i styret:
Leder
2 styremedlemmer
2 varamedlemmer

I tillegg skal det velges 2 revisorer, utsendinger til forbundsstyret og valgkomite.

Forslag sendes valgkomiteen ved Glenn Ryding - lafk.glenn@gmail.com - eller Patrik Karlsson - Patrik.karlsson88@hotmail.se

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift