Lillestrøm Starfighters

Hvor mye koster det?

Hvor mye koster det?

Kostnaden for å spille amerikansk fotball kan grovt deles opp i 4 kategorier:

- Medlemskontigent, aktivitetsavgift, lisens (med spillerforsikring), samt utstyr (enten kjøp eller leie).

I tillegg kan det tilkomme egenandel ved lange bortereiser der klubben leier buss og evt overnatting. 

Se tabellen under for full oversikt! 

Kontingent

Klubbmedlem - spiller

Klubbmedlem - ikke-spiller

Kr. 300,- pr år

kr. 100,- pr år

Spillerlisens m/forsikring

Senior (fra 20 år)

Junior (fra 16-19 år)

Junior (opp til 15 år)

Halvårslisens (fra 20 år)*

Halvårslisens (16-19 år)*

*gjelder kun deltagelse i lokale serier eller treningskamper

Kr. 1020,- pr år

Kr. 820,- pr år

Kr. 450,- pr år

Kr. 510,- pr år

Kr. 420,- pr år

 

 

Aktivitetsavgift

Junior

(alle lag unntatt senior)

Kr. 2000,- pr år ***

 

 

Damer

Kr. 2000,- pr år ***

 

Senior

Kr. 2500,- pr år ***

Utstyrsleie

Begge deler (hjelm og SB)

Kr. 750,-  pr sesong

 

Hjelm

Kr. 450,- pr sesong

 

Skulderbeskyttelse

Kr. 450,- pr sesong

*** dette forutsetter gjennomføring av dugnadstimer. Treninsagvgiften slik den står er ferdig subsidiert og forutsetter pt 20 dugnadstimer pr år pr spiller.

Aktivitetsavgiften er helårlig og følger kalenderåret, av praktiske årsaker deles denne i 2.

Spillerlisensen fastsettes og faktureres på vegne av  Norges Amerikanske Idretters Forbund (NAIF). Lisens løses for  å kunne spille og ha gyldig forsikring.

Satsene for medlemskontingent og aktivitetsavgift fastsettes av årsmøtet (unntatt lisens som bestemmes av forbundet).

Det kan i tillegg forekomme egenandel ved turer eller treningsleire. Dette vil bli annonsert i forkant. 

NB! Siden treningsavgiften holdes lav, forventes det at hver enkelt spiller (eller deres foresatte) bidrar med et visst antall dugnadstimer pr år. Les mer om dette på 'DUGNAD'. 

 

LILLESTRØM
AMERIKANSKE FOTBALLKLUBB


POSTBOKS 147
2011 STRØMMEN

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift